Art. 1. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1928.34.320 - OpenLEX

Art. 1. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.34.320

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1934 r.
Art.  1.
1.
Przy przeprowadzaniu przez urzędy ziemskie prac nad przebudową ustroju rolnego należy w miarą potrzeby z urzędu:
a)
dokonywać ekspertyzy meljoracyjne i hydrotechniczne oraz sporządzać odnośne projekty techniczne szczegółowe lub ogólne,
b)
wykonywać niezbędne meljoracje,
c) 1
budować lub wiercić studnie, po uprzedniem wysłuchaniu zarządów odnośnych gmin, albo zaprowadzać zbiorowe urządzenia wodociągowe.
2. 2
(skreślony).
1 Art. 1 ust. 1 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.
2 Art. 1 ust. 2 skreślony przez art. 1 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.