Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.55.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

V.

Przepisy końcowe.

§  34. Na terenie b. zaboru austrjackiego do czasu wprowadzenia tam organizacji Urzędów Ziemskich czynności Prezesa K. Z. O., wypływające z niniejszych przepisów, spełniają delegaci okręgowi, a czynności Komisarzy Ziemskich-delegaci powiatowi; przyczem skład kolegjum przewidzianego w art. 13 rozporządzenia R. M., określi w każdym okręgu rozporządzenie Prezesa G. U. Z.
§  35. Przepisy niniejsze, wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu, obowiązują od dnia ich ogłoszenia