§ 3. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy... - Dz.U.1934.92.833 - OpenLEX

§ 3. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.92.833

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.
§  3.
1)
Do wagi brutto (art. 5 ust. 4) nie dolicza się dodatkowego opakowania, przeznaczonego do ochrony towaru w drodze, jako to: drugiej (wierzchniej) beczki, drugiej (wierzchniej) skrzyni, słomy jako ochrony zewnętrznej i t. p., oraz wagi środków transportowych (wagonów, wozów, skrzyń zbiorczych i t. p.) wraz z ich wewnętrznem ochronnem urządzeniem.
2)
Jeżeli w jednem i tem samem opakowaniu znajduje się dwa lub więcej rodzajów towarów, podlegających różnym stawkom celnym od wagi brutto, wagę opakowania rozdziela się na każdy z tych towarów proporcjonalnie do ich wagi netto. Gdy między temi towarami znajdują się również takie, które podlegają cłu od wagi netto, przypadająca na nie procentowo część wagi opakowania jest wolna od cła.