§ 14. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy... - Dz.U.1934.92.833 - OpenLEX

§ 14. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.92.833

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.
§  14. 1
Zmiana stanu towarów, przeznaczonych dla produkcji, mająca na celu zastosowanie przewidzianego w poszczególnych pozycjach taryfy celnej niższego cła lub zwolnienia od cła, może nastąpić za pozwoleniem Ministra Skarbu lub innej władzy celnej upoważnionej do wydawania takich pozwoleń na warunkach, w pozwoleniu określonych. Zmiana taka powinna być dokonywana pod urzędową kontrolą celną. W ten sposób np. żółtko i tłuszcze do celów technicznych mogą być skażane, szmaty oraz skrawki tkanin i wyrobów dzianych, jako surowiec dla przemysłu włókienniczego, mogą być pokrajane, stare gazety i miazga papierowa w arkuszach dla przemysłu papierniczego mogą być pokrajane lub podziurawione, stare wyroby żelazne i aluminjowe dla przemysłu metalowego mogą być połamane i t. p.
1 § 14 zmieniony przez § 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1936 r. (Dz.U.36.34.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1936 r.