§ 13. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy... - Dz.U.1934.92.833 - OpenLEX

§ 13. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.92.833

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.
§  13.
Za beczki i półbeczki, w których są przywożone z zagranicy śledzie solone, a które według poz. 117 taryfy celnej służą za podstawę do wymiaru cła, uważa się: beczki o wadze 160 kg brutto - łącznej wagi śledzi, ropy i beczki, półbeczki zaś - 80 kg brutto; w obu przypadkach dopuszczalna jest tolerancja wagi do ± 10%. Cło od śledzi solonych nadchodzących w beczkach, nie odpowiadających wymienionym warunkom, wymierza się jak od śledzi, nadchodzących w innem, aniżeli beczki, opakowaniu.