§ 11. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy... - Dz.U.1934.92.833 - OpenLEX

§ 11. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.92.833

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.
§  11.
1)
Używane zwykle w handlu opakowania (worki, skrzynie, beczki drewniane i t. p.), tak wewnętrzne jak i zewnętrzne, są wolne od cła. Specjalne opakowania, np. beczki żelazne, butle żelazne, skrzynie starannie wykonane, malowane lub lakierowane i t. p., przystosowane do wielokrotnego przewozu lub stałego przechowywania towarów, podlegają osobno cleniu według ich jakości, bez względu na to, czy opłacają wyższe cło, niż zawarty w nich towar, czy też nie (art. 5 ustęp 13).
2)
Jeżeli towar, podlegający cłu łącznie z wagą bezpośredniego opakowania lub od wagi brutto, znajduje się w specjalnem opakowaniu, to, jeżeli taryfa celna nie stanowi inaczej, wymierza się cło od wagi towaru łącznie z wagą specjalnego opakowania, a niezależnie od tego pobiera się należności celne za specjalne opakowanie (ust. 1).