§ 10. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy... - Dz.U.1934.92.833 - OpenLEX

§ 10. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.92.833

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.
§  10.
Przy wymierzaniu cła od wartości towaru, w razie gdy dzień ustalony dla przeliczenia, na walutę polską ceny zagranicznej towaru (art. 5 ust. 12) przypada na dzień świąteczny, przeliczenia należy dokonywać według kursu dewiz z dnia poprzedzającego dzień świąteczny.