Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.20.231

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1919 r.

PRZEPISY WYKONAWCZE
do dekretu Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Suwałkach.

Na zasadzie ustępu 2 - go dekretu Naczelnika Państwa z dnia 16 stycznia 1919 roku w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Suwałkach, Rada Ministrów stanowi co następuje:
Art.  1.

Sąd okręgowy w Suwałkach będzie otwarty w dniu 9 marca 1919 roku i należeć będzie do okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Art.  2. 1

Skład sądu okręgowego w Suwałkach stanowią: prezes, 5 sędziów okręgowych, 4 sędziów śledczych (z których 3 w rewirach i 1 zapasowy), prokurator, 3 podprokuratorów, 3 sekretarzy, 1 starszy rachmistrz, 3 podsekretarzy, 1 skarbnik, 16 kancelistów (w tej liczbie 4 starszych), 4 woźnych sądowych przy sądzie okręgowym, 5 woźnych, 16 sędziów pokoju, 16 sekretarzy sądów pokoju, 16 kancelistów przy sądach pokoju, 16 woźnych przy sądach pokoju, 1 pisarz hipoteczny przy sądzie okręgowym w Suwałkach, 3 pisarzów hipotecznych przy sądach pokoju w Suwałkach, Sejnach i Augustowie oraz 3 woźnych do kancelarji hipotecznych powiatowych, 1 aplikant według kategorji VIII, 1 aplikant według kategorji IX, 1 aplikant według kategorji X.

Warszawa, dnia 28 lutego 1919 r.

1 Art. 2 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 27 marca 1919 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz. Praw P. Pol.19.30.258).