Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.7.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1919 r.

PRZEPISY WYKONAWCZE
do dekretu Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Białej, gub. Siedleckiej.

Na zasadzie ustępu 2-go dekretu Naczelnika Państwa z d. 24 grudnia 1918 roku w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Białej, Rada Ministrów stanowi co następuje:
Art.  1.

Sąd okręgowy w Białej będzie otwarty w dniu 19 stycznia 1919 roku i należeć będzie do okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Art.  2.

Skład sądu okręgowego w Białej stanowią: prezes, 5 sędziów okręgowych, 6 sędziów śledczych (z których 5 w rewirach i 1 zapasowy), 1 prokurator, 4 podprokuratorów, 21 sędziów pokoju, 2 sekretarzy, 1 starszy skarbnik, 6 podsekretarzy, 1 rachmistrz, 25 kancelistów (z których 8 starszych i 17 młodszych), 5 woźnych, 5 posługaczy, 21 sekretarzy sądów pokoju, 21 kancelistów sądu pokoju, 21 woźnych sądu pokoju, 4 pisarzów hipotecznych przy sądach pokoju w Białej, Międzyrzecu (na powiat Konstantynowski), w Radzyniu i Włodawie, oraz 4 posługaczów do wydziałów hipotecznych.

Warszawa, dn. 15 stycznia 1919 r.