Art. 1. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej. - Dz.U.1996.106.497 - OpenLEX

Art. 1. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.106.497

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  1.

Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia w życie ustaw:

1)
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492),
2)
z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 491),
3)
z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 106, poz. 490),
4)
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493),
5)
z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489),
6)
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494),
7)
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495).