Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  99. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, staje się Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 466 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.  Osoba, która została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, pozostaje na stanowisku do czasu odwołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 468 ust. 14 ustawy, o której mowa w art. 1.
3.  Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 155 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, powołany przed dniem 1 stycznia 2021 r., staje się z dniem 1 stycznia 2021 r. wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 472 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.