Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  107. 
1.  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia plan, o którym mowa w art. 469 pkt 18 ustawy, o której mowa w art. 1, na rok 2021, do dnia 30 czerwca 2021 r.
2.  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 469 pkt 19 ustawy, o której mowa w art. 1, z działalności Krajowej Izby Odwoławczej, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, za rok 2020, oraz roczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, o którym mowa w art. 469 pkt 20 ustawy, o której mowa w art. 1, za rok 2020, do dnia 30 września 2021 r.