Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  105. 
1.  Tworzy się Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych.
2.  Wyznaczenie do składu Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, po raz pierwszy, następuje do dnia 31 marca 2021 r.