Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  104. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 157 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, staje się Radą Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 500 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.  Osoby pełniące w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję członka Rady Zamówień Publicznych, na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, stają się członkami Rady Zamówień Publicznych pełniącymi funkcję na podstawie art. 501 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.