[Stosowanie do szkół ponadgimnazjalnych i klas szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych przepisów o szkołach... - Dz.U.2017.60 - OpenLEX

Art. 308. - [Stosowanie do szkół ponadgimnazjalnych i klas szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych przepisów o szkołach ponadpodstawowych; stosowanie dotychczasowych przepisów do uczniów i słuchaczy gimnazjum] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  308.  [Stosowanie do szkół ponadgimnazjalnych i klas szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych przepisów o szkołach ponadpodstawowych; stosowanie dotychczasowych przepisów do uczniów i słuchaczy gimnazjum]
1.  55
 Przepisy dotyczące szkół ponadpodstawowych stosuje się również do szkół ponadgimnazjalnych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach i klasach, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy.
2. 
Do uczniów i słuchaczy dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy dotychczasowe.
55 Art. 308 zmieniony przez art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.949) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 maja 2017 r.