[Dostosowanie lokali oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do nowych warunków] - Art. 304. - Przepisy wprowadzające... - Dz.U.2017.60 - OpenLEX

Art. 304. - [Dostosowanie lokali oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do nowych warunków] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  304.  54 [Dostosowanie lokali oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do nowych warunków]

 Organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, dostosują lokale, w których zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w art. 126 ust. 1-3 ustawy - Prawo oświatowe i przepisach wydanych na podstawie art. 126 ust. 4 tej ustawy, w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

54 Art. 304:

- zmieniony przez art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.949) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 maja 2017 r.

- zmieniony przez art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.