[Przystąpienie do egzaminu maturalnego absolwentów, którzy jako uczniowie realizowali indywidualny program lub tok nauki] -... - Dz.U.2017.60 - OpenLEX

Art. 297a. - [Przystąpienie do egzaminu maturalnego absolwentów, którzy jako uczniowie realizowali indywidualny program lub tok nauki] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  297a.  40 [Przystąpienie do egzaminu maturalnego absolwentów, którzy jako uczniowie realizowali indywidualny program lub tok nauki]

 Do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2, może przystąpić:

1)
w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 - absolwent czteroletniego liceum ogólnokształcącego;
2)
w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 - absolwent pięcioletniego technikum;
3)
w roku szkolnym 2022/2023 - absolwent branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej

- który jako uczeń realizował indywidualny program lub tok nauki zgodnie z art. 115 ustawy - Prawo oświatowe.

40 Art. 297a dodany przez art. 41 pkt 18 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.