Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.
Art.  273.  [Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej]
1.  Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej.
2.  Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się:
1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej;
2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI szkoły podstawowej.