Art. 189. - [Zmiany organizacyjne dotychczasowych liceów ogólnokształcących dla dorosłych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  189.  [Zmiany organizacyjne dotychczasowych liceów ogólnokształcących dla dorosłych]

Do liceów ogólnokształcących dla dorosłych, o których mowa w art. 184, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących.