Art. 188. - [Słuchacze semestru drugiego klasy dotychczasowego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy nie uzyskali promocji na semestr pierwszy kolejnej klasy] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  188.  [Słuchacze semestru drugiego klasy dotychczasowego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy nie uzyskali promocji na semestr pierwszy kolejnej klasy]
1. 
Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2019 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem i lutego 2020 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr pierwszy klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
2. 
Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2020 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2020 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru drugiego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr drugi klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
3. 
Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2020 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2020 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
4. 
Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2020 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2021 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
5. 
Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2020 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2021 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr pierwszy klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
6. 
Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2021 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru drugiego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr drugi klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
7. 
Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2021 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
8. 
Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2022 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
9. 
Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2022 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
10. 
Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończył trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2022 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru drugiego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr drugi klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
11. 
Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2022 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2022 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
12. 
Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2022 r. i który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończył trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2023 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.