Art. 185. - [Likwidacja klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  185.  [Likwidacja klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych]
1. 
Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2020 r. - z dniem 1 lutego 2021 r.
2. 
Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych może być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366.
3. 
Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.