Art. 179. - [Zmiany organizacyjne dotychczasowych szkół podstawowych dla dorosłych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  179.  [Zmiany organizacyjne dotychczasowych szkół podstawowych dla dorosłych]

Do szkół podstawowych dla dorosłych, o których mowa w art. 176, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych szkół podstawowych.