Art. 178. - [Prowadzenie semestru drugiego klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  178.  [Prowadzenie semestru drugiego klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych]

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej dla dorosłych, utworzonej zgodnie z art. 176, prowadzi się także semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, aż do czasu likwidacji tej klasy zgodnie z art. 177.