Art. 175. - [Utworzenie szkoły podstawowej dla dorosłych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  175.  [Utworzenie szkoły podstawowej dla dorosłych]

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, dla dorosłych.