Art. 161. - [Utworzenie branżowej szkoły I stopnia] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  161.  [Utworzenie branżowej szkoły I stopnia]

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe.