Art. 151. - [Utworzenie pięcioletniego technikum] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  151.  [Utworzenie pięcioletniego technikum]

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe.