Art. 130. - [Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  130.  [Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej]
1. 
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.
2. 
W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, jednostka samorządu terytorialnego lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, prowadząca tę szkołę, może postanowić o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio na rok szkolny 2017/2018 lub 2018/2019.
3. 
Do postępowania rekrutacyjnego do liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia, o których mowa w art. 129 ust. 3, przepisy art. 149, art. 155, art. 165 i art. 187 stosuje się.