Art. 123. - [Dokonanie zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny podmiot niż samorząd] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  123.  [Dokonanie zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny podmiot niż samorząd]
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 120, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 120 ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku ośmioletniej szkoły podstawowej utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2, dokonano zmiany zezwolenia na podstawie art. 132 ust. 2.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 121 ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie:
1)
dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej - w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 6,
2)
dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, której jest podporządkowana organizacyjnie szkoła filialna - w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 7

- w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 121 ust. 2.

3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 121 ust. 5, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 121 ust. 5.