Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.178

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2017 r.
Art.  26. 
§  1.  Znosi się Prokuraturę Generalną.
§  2.  Tworzy się Prokuraturę Krajową.