Art. 45. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2017.624 - OpenLEX

Art. 45. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.624

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2017 r.
Art.  45. 
1. 
Z dniem 31 sierpnia 2017 r. znosi się Agencję Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych.
2. 
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.