Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1948

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.
Art.  162. 
1.  Ustanawia się organy Krajowej Administracji Skarbowej:
1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
2) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
3) dyrektora izby administracji skarbowej;
4) naczelnika urzędu celno-skarbowego.
2.  Naczelnicy urzędów skarbowych stają się organami Krajowej Administracji Skarbowej.