Art. 46. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.57.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  XLVI.

Przepis artykułu poprzedzającego nie ma mocy obowiązującej na Ziemiach Odzyskanych.

.................................................