Art. 17. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.12.115

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 1983 r.
Art.  XVII.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.