Art. 15. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.12.115

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 1983 r.
Art.  XV.

Przepisy Kodeksu wykroczeń nie mają zastosowania do wykroczeń skarbowych.