Art. 1. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.24.142

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  I.

Kodeks pracy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.