Art. 3. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1969 r.
Art.  III.

Uchyla się w szczególności wraz ze wszystkimi zmianami późniejszymi:

1)
Kodeks postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364), z wyjątkiem art. 402-424 i 474-495, oraz przepisy wprowadzające ten kodeks z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 314),
2)
Kodeks wojskowego postępowania karnego z dnia 23 kwietnia 1945 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 22, poz. 103), z wyjątkiem art. 32-35, 50-52 i 311-325, oraz przepisy wprowadzające ten kodeks z dnia 23 kwietnia 1945 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 22, poz. 104),
3)
dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 33, poz. 244) i rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1928 r. o postępowaniu doraźnym (Dz. U. Nr 33, poz. 315),
4)
dekret z dnia 25 kwietnia 1946 r. o przystosowaniu przepisów o postępowaniu doraźnym do postępowania przed sądami wojskowymi (Dz. U. Nr 30, poz. 194),
5)
ustawę z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 38, poz. 348), z wyjątkiem art. 7, który zachowuje moc do czasu wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 421 Kodeksu postępowania karnego,
6)
ustawę z dnia 28 kwietnia 1952 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 25, poz. 170),
7)
dekret z dnia 29 października 1952 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 44, poz. 302),
8)
dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 46, poz. 309),
9)
ustawę z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 18, poz. 76),
10)
ustawę z dnia 18 czerwca 1959 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 36, poz. 229),
11)
ustawę z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie przepisów dotyczących kary grzywny, kosztów i opłat sądowych w sprawach karnych (Dz. U. Nr 51, poz. 299),
12)
ustawę z dnia 2 grudnia 1960 r. o sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz. U. Nr 54, poz. 308),
13)
ustawę z dnia 27 listopada 1961 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 53, poz. 296),
14)
przepisy o postępowaniu zawarte:
a)
w art. 6, 7, 9-11, 14-16 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. - Prawo o ustroju sądów i prokuratury wojskowej ( Dz. U. Nr 6, poz. 29),
b)
w art. 3-20 ustawy z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa (Dz. U. Nr 4, poz. 11),
c)
w art. 6 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo (Dz. U. Nr 34, poz. 152).