Art. 1. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1969 r.
Art.  I.

Kodeks postępowania karnego wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.