Art. 1. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.43.297

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 1996 r.
Art.  I.

Kodeks postępowania cywilnego wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r.