Art. 14. - [Niewykonane kary i ich zamiana] - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.
Art.  14.  [Niewykonane kary i ich zamiana]

W sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem, w których kara nie została wykonana:

1)
orzeczoną karę śmierci zamienia się na karę dożywotniego pozbawienia wolności,
2)
grzywnę i karę ograniczenia wolności wykonuje się według zasad dotychczasowych,
3)
do osób, którym wykonanie kary warunkowo zawieszono, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego o warunkowym zawieszeniu wykonania kary,
4)
do osób warunkowo zwolnionych, jak również do osób odbywających kary pozbawienia wolności stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego o warunkowym zwolnieniu.