Art. 1. - [Wejście w życie Kodeksu karnego] - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.88.554

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.
Art.  1.  1 [Wejście w życie Kodeksu karnego]

 Kodeks karny wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.160.1083) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 grudnia 1997 r.