[Kodeks a prawo pracy] - Art. 12. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny. - Dz.U.1964.16.94 - OpenLEX

Art. 12. - [Kodeks a prawo pracy] - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.16.94

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2007 r.
Art.  XII.  [Kodeks a prawo pracy]
§  1. 
Kodeks cywilny nie narusza przepisów ustawodawstwa pracy.
§  2.  2
 (uchylony).
§  3.  3
 (uchylony).
2 Art. XII § 2 uchylony przez art. IV pkt 18 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U.74.24.142) z dniem 1 stycznia 1975 r.
3 Art. XII § 3 uchylony przez art. IV pkt 18 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U.74.24.142) z dniem 1 stycznia 1975 r.