Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.5.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1919 r.

PRZEPISY TYMCZASOWE
o wynagrodzeniu urzędników inspekcji pracy.

Art.  1.

Przepisy niniejsze dotyczą inspektorów pracy (głównego inspektora pracy, okręgowych inspektorów pracy i obwodowych inspektorów pracy), podinspektorów pracy i urzędników biurowych w kancelarjach inspektorów pracy.

Art.  2.

Główny inspektor pracy jest urzędnikiem IV-ej klasy etatu płac.

Art.  3.

Okręgowy inspektor pracy jest urzędnikiem V-a lub V-b klasy etatu płac, stosownie do kwalifikacji i czynności.

Art.  4.

Obwodowy inspektor pracy jest urzędnikiem VI-ej klasy etatu płac.

Art.  5.

Podinspektor pracy jest urzędnikiem VIII, VII lub VI-ej klasy etatu płac, stosownie do kwalifikacji i czynności.

Art.  6.

Sekretarz inspektora pracy jest urzędnikiem IX bądź VIII-ej klasy etatu płac, stosownie do kwalifikacji i czynności.

Art.  7.

Kanceliści inspekcji pracy są urzędnikami XI, X lub IX-ej klasy etatu płac, stosownie do kwalifikacji i czynności.

Art.  8.

Wydatki przy wyjazdach służbowych, przeprowadzkach przy przeniesieniu z urzędu do innej miejscowości, zwracane będą na zasadzie odnośnych przepisów ogólnych dla urzędników państwowych.

Art.  9.

Emerytury i odszkodowania w razie nieszczęśliwego wypadku przy pracy, dla urzędników inspekcji pracy, ustalone zostaną na ogólnych zasadach.

Dan w Warszawie, d. 3 stycznia 1919 r.