§ 6. - Przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.99.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1939 r.
§  6.
Formalności celne przy odprawach towarów w urzędach celnych, położonych na obszarze ziem odzyskanych, mogą załatwiać w okresie do dnia 31 grudnia 1938 r. bez wymaganych koncesji:
1)
adresaci towarów,
2)
przedsiębiorstwa, które miały prawo do załatwiania formalności celnych według przepisów czesko-słowackich,
3)
osoby dopuszczone do załatwiania formalności celnych w urzędach celnych w Cieszynie i Zebrzydowicach.