§ 5. - Przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.99.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1939 r.
§  5.
Towary objęte grupami II (z wyjątkiem poz. 15), III, IV a z grupy V pozycjami 41 i 42 taryfy celnej wywozowej, pochodzące z obszaru ziem odzyskanych, mogą być w okresie do dnia 31 grudnia 1938 r. odprawiane za granicę za zwolnieniem od cła bez przedstawienia zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu o zwolnieniu od cła wywozowego.