§ 11. - Przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.99.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1939 r.
§  11.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia objęcia przez Polskę ziem odzyskanych.