Art. 2. - Przepisy prawne, obowiązujace na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.657

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1921 r.
Art.  2.

Upoważnia się Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń, znoszących lub zmieniających oznaczone w art. 1 ustawy i rozporządzenia, oraz wprowadzających na tych ziemiach ustawy, obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.