§ 6. - Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.723

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2021 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.