§ 5. - Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.723

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2021 r.
§  5. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 50 oraz z 2018 r. poz. 1884).