§ 3. - Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. - Dz.U.2015.50 t.j. - OpenLEX

§ 3. - Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.50 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2018 r.
§  3. 
W pociągach i innych pojazdach kolejowych zabrania się ponadto:
1)
przejazdu osób nieuprawnionych pociągiem towarowym lub innym pojazdem kolejowym nieprzeznaczonym dla podróżnych;
2)
wchodzenia bez zgody przewoźnika kolejowego do pociągów i wagonów niedostępnych dla ogółu podróżnych, a w szczególności do pociągów nadzwyczajnych, wagonów służbowych oraz do wagonów na torach postojowych;
3)
wchodzenia osób nieuprawnionych do kabin sterowniczych pojazdów kolejowych oraz uruchamiania tych pojazdów;
4)
nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pociągu, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego;
5)
wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
6)
zajmowania miejsc w wagonie przed podstawieniem pociągu lub wagonu na tor przy peronie odjazdowym;
7)
wyrzucania przedmiotów na zewnątrz;
8)
dokonywania zmian oznaczeń wagonów lub pomieszczeń w wagonach;
9)
umieszczania na miejscach do siedzenia, leżenia lub spania nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;
10)
podczas jazdy:
a)
wychylania się z okien,
b)
otwierania zewnętrznych drzwi wagonów,
c)
zatrzymywania się na pomostach między wagonami,
d)
przechodzenia z jednego wagonu do drugiego, gdy wagony nie są połączone ze sobą przejściami ochronnymi,
e)
przebywania na stopniach wagonu;
11)
korzystania z toalet, gdy o takim zakazie informuje odpowiednie ogłoszenie, w szczególności podczas postoju pociągu na stacjach i przystankach;
12)
podróżnym pozostawania w wagonach po przybyciu pociągu do stacji końcowej;
13) 7
 przebywania na dachu, na zderzakach, na platformach lub na innych nieprzeznaczonych do przewozu osób elementach konstrukcyjnych wagonu lub pojazdu kolejowego.
7 § 3 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U.2018.1884) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2018 r.