Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.15.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 1920 r.

PRZEPIS WPROWADCZY
z dnia 30 stycznia 1920 r.
do ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. "O tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych".

Na zasadzie art. 14 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. Dz. Praw P. P. № 65, poz. 391, "O tymczasowej Organizacji Władz i Urzędów skarbowych" zarządza się co następuje:
§  1. Ustawą z dnia 31 lipca 1919 r. narazie wprowadza się w życie na obszarze województw: Białostockiego,. Kieleckiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Warszawskiego i w mieście stół. Warszawie, w następujących terminach:
a) Z dniem 1 kwietnia 1920 r. zostają otwarte izby skarbowe i równocześnie przestają funkcjonować dotychczasowe Delegacje Ministerstwa Skarbu.
b) Z dniem 1 kwietnia 1920 r. zamiast istniejących obecnie Inspektoratów skarbowych tworzy się Grzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych, a zamiast powiatowych Kas skarbowych-Kasy skarbowe. Zarządy skarbowe miast Warszawy; Łodzi otrzymują nazwy "Urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych na okrąg miasta Warszawy" i "Urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych na okrąg miasta Łodzi".
c) Przewidziane w art. 2 i 10 ustawy z dnia 3 lipca 1919 r. Urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych wchodzą w życie stopniowo w okresie miedzy 1 - ym kwietnia i 30 - ym czerwca 1920 r.
§  2. Sposób przejęcia spraw przez nowo zorganizowane Władze i Urzędy od dotychczasowych Urzędów jak również sposób załatwiania spraw akcyzowych i monopolowych w poszczególnych Okręgach aż do uruchomienia w nich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych

określą osobno wydane pod tym względem rozporządzenia.

§  3. Postanowienia, dotyczące rozmieszczenia Władz i Urzędów skarbowych, oraz przepisy organizacyjne i kompetencyjne dla Izb skarbowych i dla Urzędów skarbowych -podaje rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 31 lipca 1919 r.; przepisy rachunkowe dla Kas skarbowych i dla Izb skarbowych oraz przepisy kancelaryjne są zawarte w osobnych instrukcjach.